Sffhkl_0000_The-deck_200831_0-111

เงื่อนไขสำหรับลูกค้าผู้ซื้อ E-Coupon

  1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ซื้อคูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) ทุกประเภท จำหน่ายคูปองระหว่างวันที่ 1 ก.ย.63– 30 ก.ย.63
  2. คูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) คูปองสำหรับกลุ่ม Fine Dining มีระยะเวลาการใช้ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.63– 30 พ.ย.63, คูปองส่วนลดสำหรับกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.63 – 30 ธ.ค.63
  3. การสั่งซื้อคูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) ได้ 2 ช่องทาง คือ  ช่องทางที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Line OA @Thaifoodparadise ของโครงการ เลือกประเภทคูปอง, ใส่จำนวนสั่งซื้อคูปอง, ทำการชำระเงินผ่านระบบโดยชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเท่านั้นจงจะได้สิทธิประโยชน์, ระบบส่งคูปอง (E- Coupon) เข้าไลน์ลูกค้าและอีเมลที่ลงทะเบียน ช่องทางที่ 2 : ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.thailandfoodparadise.com ของโครงการ เลือกประเภทคูปองที่ต้องการซื้อ, ใส่จำนวนสั่งซื้อคูปอง, ทำการชำระเงินผ่านระบบโดยชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์, ระบบส่งคูปอง (E-Coupon) เข้า E-mail ของลูกค้าที่ลงทะเบียน
  4. คูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) สามารถใช้แทนเงินสด ชำระค่าอาหาร ณ ร้านอาหารที่ลูกค้าเลือกซื้อไม่จำกัดจำนวน สงวนสิทธิ์การนำกลับมาใช้เพียงครั้งเดียว โดยแสดงE-Coupon ในขั้นตอนการชำระเงิน ขอสงวนสิทธิ์การใช้ E-Coupon ที่บันทึกเป็นภาพถ่ายมาแสดงให้ทางร้านอาหาร และกรอกรหัสร้านลงไปก่อนใช้งาน มูลค่าเงินที่เหลือบน E-Coupon ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่จำกัดจำนวนใบ/ ร้านอาหาร
  5. คูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) จำกัดจำนวน 20 ใบ/ ร้านอาหาร/ ตลอดโครงการสำหรับกลุ่ม Fine dining และสำหรับคูปองส่วนลดสำหรับกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวมีจำนวนจำกัดเพียง 3,000 ใบตลอดระยะเวลาโครงการ
  6. กรุณาสำรองที่นั่ง ก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหารโดยตรง
  7. สิทธิพิเศษและส่วนลดสามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้เฉพาะในกลุ่มพันธมิตร
  8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการและร้านอาหารกำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่www.thailandfoodparadise.com หรือ ส่วนการบริการสมาชิกบัตร โทร 0 2638 4000
  9. กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารถือว่าเป็นสิ้นสุด