เงื่อนไขสำหรับลูกค้าโครงการ Thailand Food Paradise คิดถึงอาหารจานโปรด

สุดยอดแคมเปญกินเที่ยวแห่งปีวิถีนิวนอร์มอล

เงื่อนไขสำหรับร้านอาหาร Fine Dining

 1. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีให้โครงการจัดจำหน่ายคูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) จาก 50 ร้านอาหารที่ร่วมโครงการ โดยมีระยะเวลาการจัดจำหน่ายอยู่ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.63– 30 ต.ค.63
 2. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีให้บริการและอำนวยความสะดวกในการใช้คูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) มีระยะเวลาการใช้ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.63– 30 พ.ย.63
 3. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีให้ความร่วมมือในการนำข้อมูลของทางร้านเข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
 4. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีและให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการให้การบริหารจัดการ เรื่องระบบการสั่งซื้อคูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) ทั้ง 2 ช่องทาง คือ  ช่องทางที่ 1 : ลงทะเบียนผ่าน Line OA @thaifoodparadise ของโครงการ เลือกร้านอาหารที่ร่วมโครงการ, ใส่จำนวนสั่งซื้อคูปอง, ทำการชำระเงินผ่านระบบโดยชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเท่านั้นจงจะได้สิทธิประโยชน์, ระบบส่งคูปอง (E- Coupon) เข้าไลน์ลูกค้าและอีเมลที่ลงทะเบียน ช่องทางที่ 2 : ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.thailandfoodparadise.com ของโครงการ เลือกร้านอาหารที่ร่วมโครงการ, ใส่จำนวนสั่งซื้อคูปอง, ทำการชำระเงินผ่านระบบโดยชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์, ระบบส่งคูปอง (E-Coupon) เข้า E-mail ของลูกค้าที่ลงทะเบียน
 5. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีและให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการใช้คูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) มูลค่า 1,800 บาท โดยลูกค้าสามารถนำมาใช้แทนเงินสด ชำระค่าอาหาร ณ ร้านอาหารที่ลูกค้าเลือกซื้อแต่คูปองสงวนสิทธิ์ลูกค้าในการนำกลับมาใช้เพียงครั้งเดียว โดยลูกค้าจะแสดงE-Coupon ในขั้นตอนการชำระเงิน ทางร้านเพียงแจ้งรหัสร้านค้าของตนตอนสแกนใช้บริการ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ E-Coupon ที่บันทึกเป็นภาพถ่ายมาแสดงให้ทางร้านอาหาร มูลค่าเงินที่เหลือบน E-Coupon ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่จำกัดจำนวนใบ/ ร้านอาหาร
 6. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีให้ส่วนลดคูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) จำกัดจำนวน 20 ใบ/ ร้านอาหาร/ ตลอดโครงการและได้รับเงินภายใน 3 วันหลังโครงการได้รับเงินมีการชำระซื้อคูปองรับประทานอาหารแล้ว
 7. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีจะเปิดให้มีการจองล่วงหน้าในการใช้คูปองได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและร้านอาหารกำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของโครงการถือว่าเป็นสิ้นสุด
  1.  

เงื่อนไขสำหรับโรงแรมและร้านอาหารคูปองส่วนลด (E-Coupon) 200 บาท

 1. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีร่วมรับคูปองส่วนลดการรับประทานอาหาร (E-Coupon) ร้านอาหารที่ร่วมโครงการ ที่มีระยะเวลาการจัดจำหน่ายอยู่ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.63 – 30 ก.ย.63
 2. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีให้บริการและอำนวยความสะดวกในการใช้คูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) มีระยะเวลาการใช้ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.63– 30 ธ.ค.63
 3. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีให้ความร่วมมือในการนำข้อมูลของทางร้านเข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
 4. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีและให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการให้การบริหารจัดการ เรื่องระบบการสั่งซื้อคูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) ทั้ง 2 ช่องทาง คือ  ช่องทางที่ 1 : ลงทะเบียนผ่าน Line OA @thaifoodparadise ของโครงการ เลือกประเภทคูปอง, ใส่จำนวนสั่งซื้อคูปอง, ทำการชำระเงินผ่านระบบโดยชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเท่านั้นจงจะได้สิทธิประโยชน์, ระบบส่งคูปอง (E- Coupon) เข้าไลน์ลูกค้าและอีเมลที่ลงทะเบียน ช่องทางที่ 2 : ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.thailandfoodparadise.com ของโครงการ เลือกประเภทคูปองที่ต้องการซื้อ, ใส่จำนวนสั่งซื้อคูปอง, ทำการชำระเงินผ่านระบบโดยชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์, ระบบส่งคูปอง (E-Coupon) เข้า E-mail ของลูกค้าที่ลงทะเบียน
 5. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีและให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการใช้คูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon) มูลค่า 200 บาท/ใบ โดยลูกค้าสามารถนำมาใช้แทนเงินสด ชำระค่าอาหาร ณ ร้านอาหารที่ลูกค้าเลือกซื้อแต่คูปองสงวนสิทธิ์ลูกค้าในการนำกลับมาใช้เพียงครั้งเดียว โดยลูกค้าจะแสดงE-Coupon ในขั้นตอนการชำระเงิน ทางร้านเพียงแจ้งรหัสร้านค้าของตนตอนสแกนใช้บริการ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ E-Coupon ที่บันทึกเป็นภาพถ่ายมาแสดงให้ทางร้านอาหาร มูลค่าเงินที่เหลือบน E-Coupon ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่จำกัดจำนวนใบ/ ร้านอาหาร
 6. ร้านอาหารจะได้รับเงินสนับสนุนคืนเต็มจำนวนคูปองที่ลูกค้าได้ใช้ ทั้งนี้ไม่รวมส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมจากทางร้านค้าหรือหน่วยงานพันธมิตร
 7. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีให้ส่วนลดคูปองรับประทานอาหาร (E-Coupon)ไม่จำกัดจำนวนใบต่อการใช้ตลอดระยะเวลาโครงการและได้รับเงินภายใน 3 วันหลังโครงการได้รับเงินมีการชำระซื้อคูปองรับประทานอาหารแล้ว
 8. ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยินดีจะเปิดให้มีการจองล่วงหน้าในการใช้คูปองได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการและร้านอาหารกำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของโครงการถือว่าเป็นสิ้นสุด

“หากท่านกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ แสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขสำหรับลูกค้าโครงการ Thailand Food Paradise คิดถึงอาหารจานโปรด